Search
English
Products
  Menu Close

  CH22-UQ aR

  CH22-UQ aR

  fusíveis cilíndricos Ø22xL58mm 690/600/500V~ tipo aR (ultra rápidos)

  Sort by
  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 20A 690Vac 200kA
  ETUR002645011

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 20A 690Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €6.41

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 25A 690Vac 200kA
  ETUR002645013

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 25A 690Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €6.41

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 32A 690Vac 200kA
  ETUR002645015

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 32A 690Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €8.30

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 40A 690Vac 200kA
  ETUR002645017

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 40A 690Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €9.86

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 50A 690Vac 200kA
  ETUR002645019

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 50A 690Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €10.55

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 63A 690Vac 200kA
  ETUR002645021

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 63A 690Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €11.49

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 80A 600Vac 200kA
  ETUR002645023

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 80A 600Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €14.95

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick 22x58 aR 100A 500Vac 200kA
  ETUR002645025

  Fusível Ultra Quick 22x58 aR 100A 500Vac 200kA

  PDF

  Out of stock

  €18.53

  PDF