Search
English
Products
  Menu Close

  NH-1-2-3 gPV 1000Vdc

  NH-1-2-3 gPV 1000Vdc

  Ue= 1000Vdc, L/R 2ms

  Isc= 30KA

  Bases compatíveis: PK1, PK2, PK3 1000Vdc

  Normas de refª: IEC 60269-6

  Sort by
  Picture of Fusível gPV NH-1 200A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110342

  Fusível gPV NH-1 200A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €91.81

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-2 200A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110343

  Fusível gPV NH-2 200A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €105.10

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-2 250A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110344

  Fusível gPV NH-2 250A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €105.10

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-3 160A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110456

  Fusível gPV NH-3 160A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €125.60

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-3 200A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110455

  Fusível gPV NH-3 200A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €125.60

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-3 250A 1000Vdc/30KA
  ETGPV004110458

  Fusível gPV NH-3 250A 1000Vdc/30KA

  PDF

  Out of stock

  €125.60

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-3 315A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110460

  Fusível gPV NH-3 315A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €125.60

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-3 350A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110459

  Fusível gPV NH-3 350A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €125.60

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-3 400A 1000Vdc/30kA
  ETGPV004110457

  Fusível gPV NH-3 400A 1000Vdc/30kA

  PDF

  Out of stock

  €125.60

  PDF

  norte 2020