Search
English
Products
  Menu Close

  NH-00C + NH-00 UQ gR

  NH-00C + NH-00 UQ gR

  fusíveis de facas NH-00 690V~/50kA tipo gR (ultra rápidos)

  Sort by
  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 6A gR 690V
  ETUR004331018

  Fusível Ultra Quick NH-00C 6A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €20.81

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 10A gR 690V
  ETUR004331019

  Fusível Ultra Quick NH-00C 10A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €20.81

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 16A gR 690V
  ETUR004331020

  Fusível Ultra Quick NH-00C 16A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €20.81

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 20A gR 690V
  ETUR004331021

  Fusível Ultra Quick NH-00C 20A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €20.81

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 25A gR 690V
  ETUR004331022

  Fusível Ultra Quick NH-00C 25A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €20.81

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 35A gR 690V
  ETUR004331023

  Fusível Ultra Quick NH-00C 35A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €23.70

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 40A gR 690V
  ETUR004331024

  Fusível Ultra Quick NH-00C 40A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €23.70

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 50A gR 690V
  ETUR004331025

  Fusível Ultra Quick NH-00C 50A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €23.70

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 63A gR 690V
  ETUR004331026

  Fusível Ultra Quick NH-00C 63A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €26.99

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 80A gR 690V
  ETUR004331027

  Fusível Ultra Quick NH-00C 80A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €31.60

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 100A gR 690V
  ETUR004331028

  Fusível Ultra Quick NH-00C 100A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €31.60

  PDF

  Picture of Fusível Ultra Quick NH-00C 125A gR 690V
  ETUR004331029

  Fusível Ultra Quick NH-00C 125A gR 690V

  PDF

  Out of stock

  €31.60

  PDF

  norte 2020