Search
English
Products
  Menu Close

  NH-1C gPV 1000Vdc

  NH-1C gPV 1000Vdc

  Ue= 1000Vdc, L/R 2ms

  Isc= 20KA

  Bases compatíveis: PK1 1000Vdc

  Normas de refª: IEC 60269-4 ; IEC 60269-6

  Sort by
  Picture of Fusível gPV NH-1C 32A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110371

  Fusível gPV NH-1C 32A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 40A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110373

  Fusível gPV NH-1C 40A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 50A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110374

  Fusível gPV NH-1C 50A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 63A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110375

  Fusível gPV NH-1C 63A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 80A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110376

  Fusível gPV NH-1C 80A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 100A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110377

  Fusível gPV NH-1C 100A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 125A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110378

  Fusível gPV NH-1C 125A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  Picture of Fusível gPV NH-1C 160A 1000Vdc/20kA
  ETGPV004110379

  Fusível gPV NH-1C 160A 1000Vdc/20kA

  PDF

  Out of stock

  €119.70

  PDF

  norte 2020